Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid 


Swijnenburg & Valk Makelaardij B.V. streeft ernaar de informatie op deze website zo actueel en nauwkeurig mogelijk te houden. Hoewel de informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid van de vermelde gegevens. Verder zijn wij niet aansprakelijk voor problemen die ontstaan door het gebruik van deze website en/of daaraan verbonden externe sites.In geen enkel geval is Swijnenburg & Valk Makelaardij B.V. aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website. Verder is Swijnenburg & Valk Makelaardij B.V. niet aansprakelijk voor mogelijke virussen op de website, al zullen wij alles in het werk stellen om mogelijke verspreiding van virussen te voorkomen.De aanbiedingen van objecten en de vermeldingen van prijs dienen te worden gezien als het uitnodigen tot het doen van een bod en om in onderhandeling te treden. De vermelde informatie op de website is geheel vrijblijvend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Door Swijnenburg & Valk Makelaardij B.V. wordt geen aansprakelijkheid aanvaard behoudens voor zover de door ons afgesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft.Op deze aansprakelijkheidsbeperking alsmede alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de informatie op deze website is Nederlands recht van toepassing.Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten 


Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan Swijnenburg & Valk Makelaardij B.V.. Het is niet toegestaan de informatie van deze website op welke wijze dan ook door te geven, te vermenigvuldigen of te publiceren zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Swijnenburg & Valk Makelaardij B.V.  

Ga vrijblijvend het gesprek aan!